Dlaczego w Górskiej Wiosce nauka odbywa się w mieszanych wiekowo grupach?

Model mieszania grup wiekowych w szkole odpowiada realnemu życiu w różnowiekowym społeczeństwie. Dzięki temu młodsze dzieci mogą być stymulowane w sposób naturalny poprzez obserwację starszych, a starsi często utrwalają wiedzę i umiejętności przekazując je młodszym. Zarówno młodsi jak i starsi czerpią dla siebie naukę o wzajemności, relacjach, współpracy, odpowiedzialności, a także uczą się bycia pomocnym i wspierającym dla siebie nawzajem.

Model mieszania grup wiekowych nie jest u nas metodą nowatorską. To forma, która istnieje w wielu szkołach alternatywnych takich jak Montessori, demokratyczne, czy waldorfskie.

Obserwacje prowadzone w różnorodnych środowiskach i kręgach kulturowych nieodmiennie prowadzą do tego samego wniosku: dzieci uczą się poprzez zabawę i od siebie nawzajem. Dzieje się to w rodzinie, w wiosce, na osiedlu, a nawet przy okazji krótkotrwałych kontaktów, na przykład w czasie podróży. Dzieci przekazują sobie wiedzę, dzielą się pomysłami oraz uczą się przez naśladownictwo, dzielenie doświadczeniem, współpracę, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi oraz wchodzenie w interakcje.

Społeczności w jakich żyjemy – w pracy, rodzinach, organizacjach do których przynależymy, składają się z osób w różnym wieku. Najmłodsi członkowie mają możliwość obserwowania i naśladowania starszych w różnych sytuacjach, natomiast starsi służą młodszym i mniej doświadczonym wsparciem, a także biorą za nich odpowiedzialność.

Podobna sytuacja występuje w grupie różnowiekowej – im większe jest zróżnicowanie kompetencyjne wewnątrz grupy, tym większa szansa, że potrzeby i działania uczestników będą się uzupełniać, a dzieci współpracować.

Grupy mieszane wiekowo są również podstawą edukacji, w której podążamy za indywidualnym rozwojem dziecka. Taki sposób współpracy ułatwia nauczycielom zauważanie każdego dziecka jako odrębnego członka grupy, a co za tym idzie dostosowanie formy pracy do jego predyspozycji i zainteresowań oraz wspieranie jego rozwoju emocjonalnego.

***

🙋Q&A – to cykl, w którym odpowiadamy na Wasze pytania dotyczące Górskiej Wioski Edukacyjnej. Jeśli ciekawi Cię nasza działalność i chcesz dowiedzieć się więcej, wyślij nam swoje pytanie na adres mailowy edukacjapodhale@gmail.com.