O Nas

O Górskiej Wiosce
Edukacyjnej

Jesteśmy grupą inicjatywną Górska Wioska Edukacyjna działającą przy Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza. Tworzą ją rodzice, dla których ważne są idee rodzicielstwa bliskości, edukacji naturalnej, Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz wychowania blisko natury. Połączył nas wspólny cel – założenie i prowadzenie placówki edukacyjnej opartej na tych wartościach.

Naszą misją jest działalność w społeczności Podtatrza polegająca na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej dla indywidualnego rozwoju człowieka, w bliskości z naturą oraz z dbałością o relacje z otoczeniem.

Dlaczego nazwaliśmy się Wioska? Ponieważ chcemy razem z dziećmi, rodzicami, sąsiadami, osobami starszymi i nauczycielami tworzyć zaangażowaną, wzajemnie wspierającą się społeczność. Członkowie Górskiej Wioski współpracują ze sobą, aktywnie włączają się w jej funkcjonowanie i biorą za nią odpowiedzialność, by razem dbać o wspólne dobro.

Mamy wieloletnią praktykę w różnych działalnościach związanych z szeroko rozumianą edukacją. Są wśród nas nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy warsztatowi i szkoleniowcy, którzy na bieżąco rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę. Mamy doświadczenie w prowadzeniu placówek przedszkolnych (Integracyjne Przedszkole „Górolicki”) oraz szkolnych.

 
O naszych działaniach i realizowanych projektach przeczytasz w zakładce „Działalność”