GWE new site logo green

Beneficjent Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza Operacja pt. „Bliżej siebie bliżej natury” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020.– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Edukacja

Stwarzanie warunków do naturalnego rozwoju, odkrywania własnego piękna i uzdolnień oraz wspieranie w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Natura

Życie w harmonii z naturą, świadome budowanie z nią relacji i doświadczanie, bycia jej integralną częścią.​

Relacje

Bycie autentycznym, wzajemny szacunek oraz komunikacja oparta na empatii to podstawa funkcjonowania społeczności.​

Górska Wioska Edukacyjna

Przestrzeń, społeczność, możliwości

Naszą misją jest działalność w społeczności Podtatrza polegająca na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej dla indywidualnego rozwoju człowieka, w bliskości z naturą oraz z dbałością o relacje z otoczeniem.

Bliżej siebie, bliżej natury

Nasze projekty

Cykl warsztatów dla rodziców, podczas którego przybliżymy idee Rodzicielstwa Bliskości i Empatycznej Komunikacji oraz poruszymy temat edukacji alternatywnej. Równocześnie dla dzieci odbędą się zajęcia i zabawy w duchu edukacji leśnej. 

Nasza Szkoła

Nasza społeczość

Szkoła podejmuje działania mające na celu poszerzanie świadomości własnej wartości każdego człowieka oraz możliwości jego indywidualnego rozwoju.

Aktualności

"Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska”

przysłowie afrykańskie

Blog

Nasi partnerzy

Beneficjent Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza Operacja pt. „Bliżej siebie bliżej natury” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020.– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.