GWE new site logo green

Edukacja

Stwarzanie warunków do naturalnego rozwoju, odkrywania własnego piękna i uzdolnień oraz wspieranie w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Natura

Życie w harmonii z naturą, świadome budowanie z nią relacji i doświadczanie, bycia jej integralną częścią.​

Relacje

Bycie autentycznym, wzajemny szacunek oraz komunikacja oparta na empatii to podstawa funkcjonowania społeczności.​

Górska Wioska Edukacyjna

Przestrzeń, społeczność, możliwości

Naszą misją jest działalność w społeczności Podtatrza polegająca na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej dla indywidualnego rozwoju człowieka, w bliskości z naturą oraz z dbałością o relacje z otoczeniem.

Bliżej siebie, bliżej natury

Oferta zajęć i warsztatów

Istotne jest dla nas by bliskie nam wartości i idee dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzymy, że proste narzędzia wprowadzone w życie pozwolą naszej podtatrzańskiej społeczności żyć we wzajemnym szacunku oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, w którego otoczeniu się znajdujemy. Dlatego z naszym programem wychodzimy szerzej tworząc ofertę warsztatów, grup wsparcia i zajęć terenowych dla dzieci i dorosłych.

Szkoła na Podhalu

Nauka przez doświadczenie

Naszą rolą jako szkoły jest stworzenie warunków które umożliwiają rozwój i naukę. W bezpiecznym i wspierającym otoczeniu dzieci mogą rozwijać się w zgodzie ze sobą, jednocześnie będąc częścią grupy.

W ramach edukacji dziennej dzieci od 6 roku życia realizują podstawę programową według naszych autorskich programów. 

Nasza Szkoła

Nasza społeczość

Szkoła podejmuje działania mające na celu poszerzanie świadomości własnej wartości każdego człowieka oraz możliwości jego indywidualnego rozwoju.

Aktualności

"Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska”

przysłowie afrykańskie

Blog

Nasi partnerzy