GWE new site logo green

Operacja pn. „Bliżej siebie bliżej natury- warsztaty dla dzieci i dorosłych” mająca na celu Poszerzenie świadomości oraz wiedzy w zakresie edukacji naturalnej poprzez cykl 3 trzech seminariów dla dorosłych oraz warsztatów dla dzieci, nagranie filmu oraz stronę internetową „Górska Wioska Edukacyjna”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Edukacja

Stwarzanie warunków do naturalnego rozwoju, odkrywania własnego piękna i uzdolnień oraz wspieranie w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Natura

Życie w harmonii z naturą, świadome budowanie z nią relacji i doświadczanie, bycia jej integralną częścią.​

Relacje

Bycie autentycznym, wzajemny szacunek oraz komunikacja oparta na empatii to podstawa funkcjonowania społeczności.​

Górska Wioska Edukacyjna

Przestrzeń, społeczność, możliwości

Naszą misją jest działalność w społeczności Podtatrza polegająca na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej i fizycznej dla indywidualnego rozwoju człowieka, w bliskości z naturą oraz z dbałością o relacje z otoczeniem.

Bliżej siebie, bliżej natury

Nasze projekty

Cykl warsztatów dla rodziców, podczas którego przybliżymy idee Rodzicielstwa Bliskości i Empatycznej Komunikacji oraz poruszymy temat edukacji alternatywnej. Równocześnie dla dzieci odbędą się zajęcia i zabawy w duchu edukacji leśnej. 

Nasza Szkoła

Nasza społeczość

Szkoła podejmuje działania mające na celu poszerzanie świadomości własnej wartości każdego człowieka oraz możliwości jego indywidualnego rozwoju.

Aktualności

"Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska”

przysłowie afrykańskie

Blog

Nasi partnerzy

Operacja pn. „Bliżej siebie bliżej natury- warsztaty dla dzieci i dorosłych” mająca na celu Poszerzenie świadomości oraz wiedzy w zakresie edukacji naturalnej poprzez cykl 3 trzech seminariów dla dorosłych oraz warsztatów dla dzieci, nagranie filmu oraz stronę internetową „Górska Wioska Edukacyjna”, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.