Szkoła

Każdy człowiek chce się rozwijać
i uczyć

Szkoła będzie czerpać z wielu koncepcji edukacyjnych, nie zamykając się tylko w obrębie jednego nurtu.

Naszą rolą jako szkoły jest stworzenie warunków które to umożliwiają. W bezpiecznym i wspierającym otoczeniu dzieci będą mogły rozwijać się w zgodzie ze sobą, jednocześnie będąc częścią grupy. Relacje w szkole budowane będą w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Szkoła będzie realizować podstawę programową poprzez autorskie programy nauczania w nurcie edukacji naturalnej.

Oznacza to uwzględnianie indywidualnego tempa i kierunku rozwoju każdego dziecka. Dziecko będzie miało wpływ na formy pracy w zgodzie z własnymi  predyspozycjami i zainteresowaniami. Rolą nauczycielą jest czuwanie nad procesem edukacji.

Mamy autorskie programy nauczania

Fiński model edukacji

Nawiązując do koncepcji szkół fińskich, nauka będzie odbywać się poprzez doświadczanie i działania praktyczne.

Będziemy również czerpać z idei szkół leśnych, w których zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu. Szkoła docelowo będzie się znajdować w Leśnicy-Groniu, w przyjaznym otoczeniu łąk i lasów dzięki czemu nauka w dużej mierze będzie odbywać się w bezpośrednim kontakcie z naturą. Przestrzeń wewnątrz szkoły również będzie sprzyjać naturalnym potrzebom uczącego się dziecka.

Szkoła Inna niż wszystkie

Kilka informacji praktycznych

Stawiamy na aktywność

W szkole stwarzać będziemy możliwości kontaktu z różnorodną aktywnością

Szkoła jako społeczność

Górska Wioska Edukacyjna

Nazwaliśmy naszą szkołę Wioską, ponieważ chcemy razem z dziećmi, rodzicami i nauczycielami tworzyć zaangażowaną, wzajemnie wspierającą się społeczność.

Członkowie Górskiej Wioski współpracują ze sobą, aktywnie włączają się w jej funkcjonowanie i biorą za nią odpowiedzialność, by razem dbać o wspólne dobro.

Podstawą społeczności jest komunikacja

Szczególnie skupiamy się na sztuce budowania relacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Uważamy, że dbałość o relacje i bezpieczeństwo emocjonalne sprzyja zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu talentów. Górską Wioskę tworzymy w oparciu o empatyczną komunikację, która stwarza bezpieczne warunki do rozwoju i pobudza naturalną kreatywność dzieci i dorosłych.

Otwarta szkoła

Szkoła, którą tworzymy nie jest zamkniętą przestrzenią, oderwaną od rzeczywistości.

Jest miejscem, które przygotowuje do życia w skomplikowanym i spolaryzowanym świecie. Empatyczna komunikacja pozwala nam znaleźć porozumienie i szacunek do siebie nawzajem gdy mamy odmienne opinie i przekonania. Z ciekawością i łagodnością witamy konflikty. Uważamy, że są one niezbędne młodym ludziom w procesie odkrywania własnych preferencji i upodobań. Różnicę zdań widzimy nie jako powód do sporu ale okazję do zobaczenia świata w szerszej perspektywie. Tak budowana społeczność daje nam poczucie siły i sprawczości w obliczu nieprzewidywalnego świata.

Bez programu

Od roku regularnie prowadzimy spacery
po łąkach i lasach pod nazwą “Bez Programu”

Są to wyjścia otwarte, do których może dołączyć każdy, niezależnie od wieku. Spędzamy razem czas na łonie natury, ciesząc się ruchem i wspólną zabawą. Jest to też okazja do zawarcia nowych znajomości, tworzenia relacji oraz przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły. Niebawem podamy termin kolejnego spaceru. Zapraszamy!

W najbliższych miesiącach organizujemy również cykl warsztatów dla rodziców i dzieci “Bliżej siebie, bliżej natury”. Poświęcone są tematyce Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz alternatywnych form edukacji. Zapraszamy do śledzenie aktualności na naszym fanpage’u, gdzie zamieścimy szczegóły.