Szkoła

Każdy człowiek chce się rozwijać i uczyć

Nasza szkoła czerpie z wielu koncepcji edukacyjnych, nie zamykając się tylko w obrębie jednego nurtu.

Naszą rolą jako szkoły jest stworzenie warunków które umożliwiają rozwój i naukę. W bezpiecznym i wspierającym otoczeniu dzieci mogą rozwijać się w zgodzie ze sobą, jednocześnie będąc częścią grupy. Relacje w szkole budowane są w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Szkoła realizuje podstawę programową poprzez autorskie programy w nurcie edukacji naturalnej.

Oznacza to uwzględnianie indywidualnego tempa i kierunku rozwoju każdego dziecka. Dziecko ma wpływ na formy pracy w zgodzie z własnymi  predyspozycjami i zainteresowaniami. Rolą nauczyciela jest czuwanie nad procesem edukacji.

Uczymy według autorskich programów

Fiński model edukacji

Nawiązując do koncepcji szkół fińskich, nauka odbywa się poprzez doświadczanie i działania praktyczne.

Czerpiemy również z idei szkół leśnych, w których zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu. Lokal znajduje się w przyjaznym otoczeniu łąk i lasów dzięki czemu nauka może odbywać się w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Pierwsza taka szkoła pod Tatrami

Kilka informacji praktycznych

Stawiamy na aktywność

W szkole stwarzamy możliwości kontaktu z różnorodną aktywnością

Szkoła jako społeczność

Górska Wioska Edukacyjna

Nazwaliśmy naszą szkołę Wioską, ponieważ chcemy razem z dziećmi, rodzicami i nauczycielami tworzyć zaangażowaną, wzajemnie wspierającą się społeczność.

Członkowie Górskiej Wioski współpracują ze sobą, aktywnie włączają się w jej funkcjonowanie i biorą za nią odpowiedzialność, by razem dbać o wspólne dobro.

Podstawą społeczności jest komunikacja

Szczególnie skupiamy się na sztuce budowania relacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Uważamy, że dbałość o relacje i bezpieczeństwo emocjonalne sprzyja zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu talentów. Górską Wioskę tworzymy w oparciu o empatyczną komunikację, która stwarza bezpieczne warunki do rozwoju i pobudza naturalną kreatywność dzieci i dorosłych.

Otwarta szkoła

Szkoła, którą tworzymy nie jest zamkniętą przestrzenią, oderwaną od rzeczywistości.

Jest miejscem, które przygotowuje do życia w skomplikowanym i spolaryzowanym świecie. Empatyczna komunikacja pozwala nam znaleźć porozumienie i szacunek do siebie nawzajem gdy mamy odmienne opinie i przekonania. Z ciekawością i łagodnością witamy konflikty. Uważamy, że są one niezbędne młodym ludziom w procesie odkrywania własnych preferencji i upodobań. Różnicę zdań widzimy nie jako powód do sporu ale okazję do zobaczenia świata w szerszej perspektywie. Tak budowana społeczność daje nam poczucie siły i sprawczości w obliczu nieprzewidywalnego świata.