PROJEKT Bliżej siebie, bliżej natury

Cykl czterech warsztatów

wiosna-jesień 2022 r.

Podczas cyklu warsztatów, które odbyły się w 2022 roku, chcięliśmy pokazać rodzicom znaczenie oraz przedstawić narzędzia do budowania więzi i kształtowania relacji z dziećmi w oparciu o takie wartości jak bycie autentycznym, wzajemny szacunek czy komunikacja oparta na empatii.

Są one podstawą dobrego funkcjonowania nie tylko w rodzinie, ale także w lokalnej społeczności. Jednocześnie chcemy podkreślić wartość budowania od najmłodszych lat relacji ze środowiskiem naturalnym, co wspiera rozwój człowieka oraz pozwala żyć w harmonii z otaczającą nas przyrodą.

Zależy nam by wymienione wyżej wartości i idee dotarły do jak najszerszego grona odbiorców. Wierzymy, że proste narzędzia wprowadzone w życie pozwolą naszej podtatrzańskiej społeczności żyć we wzajemnym szacunku oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, w którego otoczeniu się znajdujemy.

Szczegółowy opis poszczególnych warsztatów:

Zapraszamy!