Dzień z Górską Wioską

Zobacz jak wygląda dzień
w naszej Górskiej Wiosce!

Dzień otwarty

W trakcie zajęć dowiesz się:

  • Jak wygląda dzień szkolny w Górskiej Wiosce Edukacyjnej.
  • Czym jest krąg rozpoczęcia.
  • Jak realizowana jest podstawa programowa w terenie we wszystkich obszarach rozwojowych.
  • Jak spontaniczna eksploracja przedkłada się na zdobywanie i przyswajanie wiedzy przez dziecko.
  • Jak naturalna potrzeba ruchu jest wykorzystywana w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej.

Prowadząca:

Justyna Zabrzewska
 nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z językiem angielskim oraz muzyki i plastyki. Realizatorka projektów edukacyjnych. Zwolenniczka edukacji alternatywnej oraz nauki przez doświadczanie.

Gdzie i Kiedy:

👉DATA: jesień 2022 (dokładna data wkrótce)

Beneficjent Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza Operacja pt. „Bliżej siebie bliżej natury” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020, Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020.– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy!