Wyjazd integracyjny - rozpoczęcie roku szkolnego 23/24

Relacja jest podstawą edukacji. Jednak nie chodzi tylko o relację dziecka z nauczycielem. Ucząc się w szkole dzieci są częścią większego systemu, dlatego dbanie o relacje w całej szkolnej społeczności jest dla nas w Górskiej Wiosce bardzo ważne.

Jednym ze sposobów w jaki to robimy jest rozpoczynanie roku szkolnego rodzinnym wyjazdem integracyjnym. Śmiech, rozmowy, zabawa, zajęcia integracyjne, warsztaty, spacery, ognisko, poranna joga i wszystko to co, razem (choć z dostępną przestrzenią na bycie osobno), ułatwia budowanie relacji – fundamentu Górskiej Wioski.


Tym razem rok szkolny zaczęliśmy weekendowym pobytem w Zagrodzie Ławeczki w Lanckoronie. Był czas wspólny, czas warsztatów dla dzieci i czas, w którym rodzice mogli się lepiej poznać. Cieszymy się też, że wioskowa społeczność się powiększyła 🙂

 

Zdjęcia Andrzej Śliwiński